Ερωτηματολογιο

Αφιερώστε μερικά λεπτά από τον χρόνο σας γι αυτόν το σκοπό, έτσι συμβάλετε κι εσείς με ορθό τρόπο στην προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Παρακαλούμε απαντήστε υπεύθυνα..Το ερωτηματολόγιο αυτό παραμένει στην διάθεση της ΚΑΡΒΑ-ΜΑΘΡΑ Α.Ε και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σας είναι άκρως εμπιστευτικά. Η εταιρία ΚΑΡΒΑ-ΜΑΘΡΑ Α.Ε δεσμεύεται υπεύθυνα δια την μη κοινοποίηση αυτών εντός και εκτός της εταιρίας μιας και ο σκοπός της είναι αποκλειστικά για εντοπισμό και διόρθωση διαφόρων αδυναμιών στο σύστημα λειτουργίας της εταιρίας.